ER EN FORNYBAR FRAMTID MULIG?

Samfunnet vårt bruker veldig mye forurensende energi, og hvis vi ikke gjør noe kan vi ødelegge jorda for framtiden. I forrige blogginnlegg har vi undersøkt hvilke energikilder vi har i dag, hvorfor vi må bytte om til fornybare energikilder, når vi kan kutte ut energikildene vi bruker i daghva som skal skje hvis vi ikke gjør noe. Vi skal også se på hvilke energikilder vi kan kutte ut. Men hvordan kan vi ha en framtid uten forurensende energikilder?

En framtid uten forurensende energikiler er ikke så langt unna
Europa prøver allerede å kutte ut forurensende energikilder. EUs fornybardirektiv ble inkorporert i 2005 i EØS-avtalen, og det krever at i 2020 må alle europeiske land ha økt sitt forbruk av fornybare energikilder. Hvert land i EU og EØS har egen plan for dette, og Norge har allerede klart sitt 2020-mål. Målet var å ha 67,5% fornybar energi i landets totale energiforbruk og i 2014 var det på 69,2%. Vi øker bruket av alternative drivstoff som biogass og hydrogen i kollektivt transport, og 98% av strømproduksjonen vår kommer fra klimavennlige energikilder som vannkraft, vindkraft og varmekraft. En framtid uten forurensende energikilder er ikke umulig!

PENTAX Image
Solcraftverk i Barcelona

 

Utfordringer ved fornybare energikilder
Fornybar energi er bedre for miljøet og klimaet, men er det mulig å holde samfunnet gående uten forurensende energikilder? Det å innlemme fornybare energikilder og redusere forbruket av forurensende energikilder er en dyr prosess, og ikke alle land har nok ressurser eller penger til å ha dette på første prioritet. Det å produsere strøm bare fra solkraft og vindkraft er uregelbar og kan være et problem når det er lite sol eller vind. Og hva er det som skal skje med økonomien i Norge når oljen ikke trenges lenger?

Arbeidet for en felles framtid
Så, hvilke forurensende energikilder kan vi kutte ut og fortsatt holde samfunnet gående? Svaret er egentlig alle forurensende energikilder, men vi kan kanskje beholde litt av dem i den nære framtiden. Også, må jobbe hardt og samarbeide for å løse problemene ved fornybare energikilder. Når vi ser på EUs fornybardirektiv skjønner vi at arbeidet har allerede begynt. Det er mulig å holde samfunnet gående selv uten forurensende energikilder som kull, olje og gass. Du kan bidra ved å være klar over hvordan du påvirker jorda. Har du tatt Klimatesten eller deltatt i cChallenge?

Vår vakre planet

 

Kilder:
Bildekilder: (1) (2)
European Commision. Renewable energy. Hentet 16. februar 2017 fra https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy.
Mæhlum, Lars. (2013, 17. juni). Fornybardirektivet. I Store norske leksikon. Hentet 16. februar 2017 fra https://snl.no/Fornybardirektivet.
Olje- og energidepartamentet. (2014, 8. desember). Fornybar energiproduksjon i Norge. Hentet 16. februar 2017 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/fornybar-energiproduksjon-i-norge/id2343462/.
Ruter. (2015, 31. august). Planen klar for å kjøre kun på fornybar energi i 2020. Hentet 16. februar 2017 fra https://ruter.no/om-ruter/rapporter-planer-prosjekter/fossilfri2020/planen-klar-for-a-kjore-kun-pa-fornybar-energi-i-2020/.
UngEnergi. (2016, 20. september). Utfordringer fra fossilt til fornybart. Hentet 16. februar 2017 fra http://ungenergi.no/miljo-klima-samfunn/energi-og-samfunnet/veien-mot-fornybar-energi/.
Øvrebø, Olav Anders. (2016, 15. februar). Ni EU-land - og Norge - har klart fornybarmålet for 2020. Hentet 16. februar 2017 fra http://energiogklima.no/nyhet/aktuell-grafikk/ni-eu-land-og-norge-har-klart-fornybarmalet-2020/.

#klima #framtid #verden #europa #EU #energi #fornybar #miljø

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Elena, Maja, Nils, Franzel

Elena, Maja, Nils, Franzel

15, Oslo

"We work in the dark, to serve the light." - The Fresh Energy Brotherhood

Oversettelse

Verdens energiproduksjon

Kategorier

Arkiv

hits